Des d'aquesta WIKI el que pretenem és crear un espai col·laboratiu on els membres del projecte aportarem recursos per a què els nostres alumnes treballin activitats que els permetin "aprendre a escriure".
Ho farem amb activitats relacionades amb el Projecte Interdisciplinar d'enguany "L'Astronomia"
Els treballs dels alumnes s'exposaran en aquest espai i també des d'aquí trobaran els enllaços d'activtats.
Aquest recurs tindrà dues funcions. D'una banda servirà per a exposar els treballs dels alumnes i d'altra serà un espai d'accés a activitats d'ensenyament-aprenentatge creades pels responsables del projecte o de les que es puguin trobar a Internet.
El fet del treball interdisciplinari i col·laboratiu de tots els/les alumnes del Cicle fa que algunes de les activitats les facin conjuntament tots els alumnes del Cicle Superior.

La base del projecte és un viatge a l'espai.
A partir d'aquesta idea desenvoluparem tot un seguit de treballs, activitats i exercicis relacionats.

Vols començar ja??